Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Élő Értékek – értékes élet

Élő Értékek – értékes élet

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00019

Főkedvezményezett neve: Az Informált Társadalomért Alapítvány
Kedvezményezett neve: Gógánfa Község Önkormányzata
Projekt címe: Élő Értékek – értékes élet
Szerződött támogatás összege: 55 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 55 000 000 Ft (100%)
Projekt befejezési dátuma: 2022.10.15.
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00019

Projekt leírása:

Az Informált Társadalomért Alapítvány 2003-as alapítású, nagy múltra tekint vissza rendezvényszervezés, képzés, hagyományápolás, esélyegyenlőség megteremtése terén. A kevésbé fejlett Közép-dunántúli régióban, Veszprém megyében, 290/2014. (XI.26.) Korm. Rendelet szerint a kedvezményezett Sümegi járásban, Sümegen található a székhelye. Céljuk azoknak az értékeknek a megőrzése és hiteles átadása, amelyek az alapot képezik magyarságunkban. A magyar néphagyomány kutatása és megőrzése egy olyan feladat, mely helyi gyökerekből és hozzáadott tudásból táplálkozó program kidolgozásával valósítanak meg. Ezt a rendkívül gazdag és értékes tudásbázist igyekszik megőrizni, továbbadni és kiegészíteni. Programjaikat úgy szervezik, hogy azokkal a lehető legtöbb korosztályt, társadalmi csoportot elérjék hazánkban. Kiemelt feladatuknak tekintik, hogy elnéptelenedő térségük kulturális fellendítése mellett segítsék a vidék gazdasági fejlődését is. Konzorciumi partner: Gógánfa Község Önkormányzata. Célterület a Sümegi járás. A projekt célcsoportja kiemelten Gógánfa lakossága, ill.a sümegi járás településeinek lakossága. A projekt célja: a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, térség közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése, helyi civil társadalom megerősítése, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés erősítése. Továbbá olyan programok megvalósítása, amelyek tevékenyen közreműködnek az élhető és fenntartható települési környezet és társadalom kialakításában. A projektelemek az aktív cselekvés eszközeivel, lakóközösségek, családok, intézmények bevonásával a település, mint közös élettér értékét hangsúlyozzák, és az itt lakó emberek közösségben való együttműködését ösztönzik, valamint újszerű megvilágításba helyeznek problémákat, felmutatják a rejtett értékeit a településnek és elősegítik a helyi közösségek megalakulását, fejlődését. Térségi kohézió elemek: a térség településeinek összefogásával, közös hagyományaira, közös területi adottságaira és gondjaira épülnek, a térség településeinek bevonásával, erős együttműködésben. A települések polgárai közötti partneri viszony egy út arra, hogy polgáraik és közösségeik őszinte akarattal jöjjenek össze, megismerjék és megértsék egymást és tanuljanak egymástól. Így kívánnak a települések hozzájárulni a közös egység megteremtéséhez. Az alapítvány, mint vezető egy központi szerepet kíván betölteni a társadalmi kohézió erősítésében.

Részcélok

  • kezdeményezés a közösség tagjainak bevonására
  • közösségi beszélgetések szervezése és levezetése
  • a helyi nyilvánosság biztosítása a folyamatos csatlakozás lehetőségének fenntartására, a távolmaradók informálására, a sikerek megosztására
  • közösségi tervek születésének segítése
  • a kapcsolatrendszer bővítésében való közreműködés
  • jó példák megismertetése
  • a közös cselekvés megvalósításában való segítségnyújtás (hely biztosítása az összejövetelekre, eszközök rendelkezésre bocsátása, forrásokról tájékoztatás)
  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
  • Hozzájárulás az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez
  • Törekvés a települési, területi, valamint kulturális hátrányok mérséklődésére

A projekten belül tervezett tevékenységeink:

A projekt keretén belül felülvizsgáljuk a HEP-et, Közművelődési rendeletet és a Helyi Cselekvési Tervet. Kialakítunk egy Információs Pontot Gógánfán a könyvtárban. A helyi identitás és kohézió erősítése érdekében tervezetük az összes rendezvényeinket. A projekt illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez: 2. Prioritástengely, 4. Prioritástengely, továbbá a Sümegi járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez. A projekt a kedvezményezett sümegi járásban valósul meg. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok kiemelt figyelmet fordítanak a településen élő hátrányos helyzetű személyek (alacsony iskolai végzettségű és/vagy tartósan munkanélküli lakosok) bevonására.