Polgármesteri köszöntő


Gógánfa Község Önkormányzata

nevében tisztelettel köszöntök

minden kedves látogatót községünk honlapján.


Honlapunk még most van készülőben,

mégis kérem, tegyen egy kis virtuális sétát,

hogy megismerje kis falunk történetét, mindennapjainkat.


Üdvözlettel:

                     Nagy Róbert

                       polgármester

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Gógánfa története

                                              

Gógánfa a Veszprém, Zala, Vas megyei hármas határnál, a Marcal folyó mellett fekszik, Veszprémtől 80 km-re található, a 84-es főközlekedési úttól kb. 5 km-re.


Van vasúti megállóhelye, autóbusz közlekedése sem elhanyagolható.


Elnevezése a Gogán személynévből ered. A „-fa” utónév a „falva” leröviditett formája. 1281-ben Gógánfalvaként szerepel. névadója Gogán várispán, akinek birtoka volt Dabronctól délre. 1567-ben I. Miksa király Hosszútóti Györgynek adományozta konstantinápolyi követségével kapcsolatos érdemeiért. Ekkor 20 jobbágy élt itt.


1542-ben egy nemest írtak össze. Ugyanakkor 1828-ban már 13 nemese volt van Gógánfának.


1542-ben 8 lakott portja van, míg 1598-ban 2.


A XVII. század végétől a katonatartás terhei miatt a falu 1711-re teljesen eladósodott. Ugyanebben az évben 11 lakost ragadott el a pestis. Ezután 50 év alatt a lakosság megháromszorozódott.


1720-ban a szántók az erdők között az irtásokon fekszenek.


A török időkben lakosságának nagy része elmenekül.


Az 1770-es összeírásból kitűnik, hogy jelentősebb lett az állatartás. 14 pásztort, 2 iparost (1 takácsot, 1 kovácsot) és egy boltost jeleznek az adónyilvántartások.

1848 után 97 birtokosa volt Gógánfának.


A termőtalaj rossz, kavicsos, homokos.


A lakosság zöme római katolikus vallású. Temploma 1762-1763-ban épület Szent János tiszteletére

A gógánfai Keresztelő Szent János templomban 3 harang található. Mindhármat Seltenhofer Frigyes harangöntő öntötte. Eredetileg mindegyik harang egyenes jármon, repülős nyelvvel szólt, majd ejtős motoros meghajtásra szerelték át őket. Jelenleg lekötött nyelvvel, húzómágnessel szólnak. (Link)


Tanítóját a nép alkalmazta a földesúr és a plébános jóváhagyásával.


A XVIII. század végén fejlettségével kiemelekdik szomszédai közül. Tulajdonosai közbirtokosok. 1785-ben 725 fő a lakosságszám.


A jobbágyfelszabadítás után főleg gabona, kukorica és burgonya temesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoztak. Ezekben az években 97 birtokosa volt a falunak.


1935-ben a parasztgazdaságok 66,5 %-a, 5 holdon aluli volt. Sokan a környék uradalmaiban találtak munkát.


1925-ben: három tantermes iskola volt 3 tanítóval, egy kocsma, 2 szatócsüzlet, 1 Hangya Fogyasztási Szövetkezet és 15 kisiparos. A házak 50 %-a vályogfalazatú és zsúpfedelű, 1945-ben 396 holdat osztottak ki.


Az első termelőszövetkezet 1951-ben alakult, később egyesült a zalagyömörőivel és a sümegivel. Elsősorban búzát, kukoricát és pillangósokat termeltek. Gyümölcsösükben almát, szilvát termesztettek. A község határában a zalaszentgróti Állami Gazdaságnak volt 528 holdas alma- és körtegyümölcsöse.


1949-ben villamosították a községet. Kultúrház, orvosi rendelő, iskola, óvoda és könyvtár épült. Az ÁFÉSZ élelmiszerboltot, vegyes iparcikkboltot, takarmány- és húsboltot, tüzépet, és gázcsere-telepet létesített. Utakat, járdákat építettek. A tsz. 200 férőhelyes szakosított szarvasmarhatelepet és gépműhelyt hozott létre.


A sajtgyárat 1955-ben korszerűsítették. Az államosítás előtt a sajtgyár a Stauffer testvéreké volt (már nem működik).


Gógánfa 1950-ben került Veszprém megyéhez. Tanácsi székhelyközség lett. Hozzá tartozott Dabronc, Hetyefő, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalameggyes és Zalagyömörő.


1985-ben 929 lakosa volt.


1990-ben önálló önkormányzatot választott Közös körjegyzőséget alkot Zalagyömörővel.


A Háziorvosi és Védőnői Szolgálat helyben működik.


Kiépítetésre került a kábeltelevízió-hálózat és a telefonvonal.


A földgázvezetéket 1997. januárjában adták át.


A szervezett szemétszállítás megoldott.


utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27

IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Gógánfa Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Gógánfa Község Önkormányzat (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.)
Telefon: 87/457-122, Fax: 87/557-040  e-mail:titkarsag@gfakj.t-online.hu

ÜZEMELTETŐ
Gógánfa Község Önkormányzat