Gógánfa Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése

Települési Önkormányzat Gógánfa a KDOP-5.3.2-2007-0075 azonosítójú projekt keretében az alábbi fejlesztéseket hajtotta végre:

A komplex akadálymentesítés előkészítő tevékenységei:

 • Komplex akadálymentesítési terv előkészítése, engedélyek beszerzése
 • Partnerrel való egyeztetés, együttműködési megállapodás elkészítése
 • Árajánlatok bekérése

A projekt megvalósítási szakaszában elkészült szakmai tevékenységek:

 • Épület körüli környezet akadálymentesítése
  • 1db akadálymentes parköló, épület előtti folytonosság biztosítása
 • Megközelíthetőség biztosítása
  • Rámpa kialakítása
  • A két épületrész összekötésével akadálymentes kapcsolat megteremtése, közös váróterem kialakítása
  • Akadálymentes wc és a helyiségek megközelítésének biztosítása
 • Belső közlekedés, belső helyiségek akadálymentesítése
  • Folyosók megvilágítása, vezetővonalak, színjelzések, falburkolatok, irányjelző táblák elhelyezése, nyílászárók cseréje, irodák színjelzései, információs táblák, kis indukciós hurok ügyféltárgyalónál és a házasságkötő teremben, akadálymentes vizesblokk, rámpa elhelyezése a szükséges helyeken és csúszásvédelem megoldása
 • Infokommunikációs akadálymentesítés
  • Burkolatjelölés, korlátok, kis és nagy indukciós hurok, számítógépes programrendszer kialakítása
  • Speciális tárgyi eszközök: 1 készlet: projektor, diktafon, nagyító
  • Egységes táblarendszer: parkoló, központi tábla, menekülési útvonal, különböző irány- és információs táblák, szervezet tevékenységét bemutató tájékoztató
  • Speciális eszközök: honlap akadálymentesítése, számítógép speciális billentyűzettel, egérrel, munkatárs felkészítésével az információs pult ügyfélszolgálaton való kialakítása érdekében

Nem beruházási típusú tevékenységek:

 • Szakmai művezetés - rehabilitációs szakmérnök általi felügyelet biztosítása
 • Projektmenedzsment

A fogyatékos személyek számára megteremtettük az épületben a komplex akadálymentes közlekedés és használhatóság feltételeit. Biztosítottá vált az akadálymentes ügyfélszolgálat a mindennapi ügyintézéshez, illetve eseti foglalkozások, programok alkalmával is a házasságkötő teremben.

A szakirányú partnerség erősítésével biztosítani tudjuk a fogyatékos lakosok részére, hogy az eddiginél aktívabban be tudjanak kapcsolódni a közösségi életbe, csoportos összejöveteleket szervezzenek, ahol biztosított számukra a komplex akadálymentesített környezet.

Az önkormányzat a fenti tevékenysége megvalósításához pályázatot nyújtott be és nyert el az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Közép-Dunántúli Operatív Program 2007-5.3.2. számú Utólagos akadálymentesítést célzó pályázata keretében.

A projekt összköltsége: 10.032.228 Ft

Az elnyert támogatás mértéke az összberuházás 90%-a, azaz 9.029.005 Ft.

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27

IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Gógánfa Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Gógánfa Község Önkormányzat (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.)
Telefon: 87/457-122, Fax: 87/557-040  e-mail:titkarsag@gfakj.t-online.hu

ÜZEMELTETŐ
Gógánfa Község Önkormányzat